OchrOna

Green Lan Network Gateway

Projekt: „ Green Lan Network Gateway „ jest praktycznie na ostatniej prostej. Daje sobie jeszcze około dwóch tygodni na testy, zanim będę go gdziekolwiek wdrażał.
 
** 🤓 O PROJEKCIE / MOJEJ WIZJI słów kilka.
 
Nazwa projektu nie jest tutaj przypadkowa:
 
GREEN -> Green IT to przede wszystkim energooszczędność, minimalizacja odpadów i eliminacja materiałów szkodliwych dla środowiska.
LAN -> sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze.
NETWORK -> sieć komputerowa łącząca komputery na określonym obszarze z siecią zewnętrzną Internet.
GATEWAY -> Brama domyślna to węzeł w sieci komputerowej korzystający z zestawu protokołów internetowych.
 
…………………………………………………………………..
 
KAŻDY Z TYCH ” mini SERWERÓW” PEŁNI SWOJĄ OKREŚLONĄ FUNKCJĘ. W CAŁOŚCI TWORZY TO -układ naczyń powiązanych”.
 
…………………………………………………………………..
 
Moją wizją było stworzenie rozwiązania cenowo dostępnego dla przeciętnego „Kowalskiego”.
 
Przed sobą miałem wiele zależności do pokonania, które muszą się wzajemnie równoważyć.
 
Według schematu poniżej:
 
CENA <=> ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ <=> KOMFORT UŻYTKOWNIKA POD CZAS PRACY URZĄDZENIA <=> JAKOŚĆ ZABEZPIECZEŃ <=> ” PLASTYCZNOŚĆ ROZWIĄZAŃ ” = MUSI SIĘ równać …….. ( czym? Czas pokażę…. )
 
Na dzisiaj to tyle. 😊